×
NL EN
Login

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens

Home / Privacy en cookies

Privacy en cookies

1 Privacy statement

Freelance Rating vindt het belangrijk dat er op een veilige manier en zorgvuldig omgegaan wordt met privacygevoelige informatie van onze bezoekers, klanten en zelfstandigen.
 

          Freelance Rating handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

          Freelance Rating zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.Freelancerating is een tweeledig bedrijf:

Een interim recruitment bureau voor freelancers in de zakelijke dienstverlening en IT;

Een bemiddelingsplatform waar de beste freelancers aan betrouwbare opdrachtgevers worden gekoppeld.

Door de bovenstaande aangeboden diensten is Freelance Rating volgens de AVG-definities zowel ‘verwerkingsverantwoordelijke’ als ‘verwerker’.

Verwerkingsverantwoordelijke omdat Freelance Rating de doeleinden en middelen bepaalt waarmee persoonsgegevens worden verwerkt.

Verwerker omdat Freelance Rating de systemen waar de persoonsgegevens in worden verwerkt beheert.

 

1.1 Verwerkingsmomenten van uw gegevens

Freelance Rating maakt uitsluitend gebruik van de persoonsgegevens die door u zijn opgegeven en zal alleen in de volgende gevallen uw gegevens verwerken of bewaren:

•  Als u Freelance Rating toestemming verleend voor het verwerken van uw persoonsgegevens;

•  Als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;

•  Als de gegevensverwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

•  Als de gegevensverwerking noodzakelijk is om de vitale belang van betrokkene of ander natuurlijk persoon te beschermen;

•  Als u uw gegevens invoert op onze website.

 

1.2 Gebruik van uw gegevens

Freelance Rating maakt gebruik van uw gegevens voor verschillende doeleinden:

•  Voor het verstrekken van informatie middels een nieuwsbrief en promoties die voor u interessant kunnen zijn. Dit gebeurt uitsluitend met uw toestemming;

•  U informeren over aanbiedingen van producten en diensten van Freelance Rating en derden, in uw interessegebied;

•  Het zoeken en beoordelen van potentiële kandidaten voor opdrachten;

•  Het toesturen van kandidaten hun curriculum vitae en foto. Freelance Rating vraagt bij elke aanbieding eerst toestemming voordat de gegevens verstuurd worden;

•  Het begin tot eindfase van een (eventuele) overeenkomst van een opdracht;

•  Het stimuleren en motiveren van uw persoonlijke ontwikkeling middels beoordelingen en testen;

•  Kwaliteitsdoeleinden, denk hierbij aan het optimaliseren van het ratingsysteem, het uitvoeren van onderzoeken.

 

1.3 Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Sollicitant (prospects):

•  NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;

•  Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;

•  Curriculum vitae (cv), informatie over werkervaring, opleidingen, trainingen, certificaten, competenties en vaardigheden;

•  Gegevens over tarief;

•  Gegevens over beschikbaarheid;

•  Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat. Voorbeelden hiervan zijn referenties of getuigschriften.

 

Ingezette kandidaat:

•  NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;

•  Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;

•  Curriculum vitae (cv), informatie over werkervaring, opleidingen, trainingen, certificaten, competenties en vaardigheden;

•  Gegevens over tarief;

•  Gegevens over beschikbaarheid;

•  Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat. Voorbeelden hiervan zijn referenties of getuigschriften;

•  Gegevens die nodig zijn voor de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;

•  Gegevens in het kader van pre-employment screening;

•  Gegevens over de functie, alsmede de beëindiging ervan;

•  Gegevens betreffende de beoordelingen van de vorige opdracht middels het Ratingsysteem.

 

1.4 Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

1.5 Derden

Uw gegevens kunnen aan de opdrachtgever worden doorgegeven met als doeleinden u in te zetten bij de opdrachtgever.

Voor opdrachten buiten Nederland kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan de opdrachtgever.

In beide gevallen zullen alleen de gegevens doorgegeven worden conform de punten die zijn genoemd in ‘1.1 Verwerkingsmomenten van uw gegevens’.

 

1.6 Beveiliging

Freelance Rating doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik aan de hand van administratieve, organisatorische en technische maatregelen. 

Alleen geautoriseerden, hebben toegang tot de gegevens en zullen consequent met uw gegevens omgaan.

 

1.7 Vragen of opmerkingen

Heeft uw vragen of opmerkingen omtrent inzage en/of wijzigen van uw gegevens, is er sprake of vermoeden van een datalek, of wenst u geen gebruik meer te maken van onze diensten kunt u contact met ons opnemen via info@freelancerating.nl.

Verzoeken worden alleen in behandeling genomen als u zich kan identificeren met een geldig legitimatie bewijs.

Freelance Rating streeft ernaar uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen. De doorlooptijd kan maximaal één maand duren.

Voor uw verzoek worden er geen kosten in rekening gebracht tenzij uw verzoek buitensporig is.

 

1.8 Wijzigingen

Freelance Rating heeft het recht om deze privacy statement eenzijdig te wijzigen.

 

2 Cookie policy

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Freelance Rating partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Freelance Rating neemt de privacy van haar gebruikers serieus en is transparant over het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken op de website. Hieronder leggen wij u graag uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en wat ze doen.
 

2.1 Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een webbrowser op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst. Over het algemeen worden cookies gebruikt om u een zo prettig mogelijk bezoek aan de website te bieden.

De opgebouwde informatie in cookies is niet gekoppeld aan uw naam, adres en/of e-mailadres. De persoonsgegevens die met behulp van cookies worden verzameld, worden verwerkt conform de bepalingen van ons privacy policy en deze cookieverklaring.

 

2.2 Waar worden cookies voor gebruikt?

Cookies worden voor verschillende doeleinden gebruikt en zijn te onderscheiden in drie categorieën; functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies. Freelance Rating maakt van al deze cookies gebruik.

Functionele cookies; worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Ze onthouden bijvoorbeeld de taal die u hebt ingesteld of uw inloggegevens en zorgen ervoor dat u dit geen tweede keer hoeft in te vullen.

Analytische cookies; worden gebruikt om statistieken op te bouwen van bezoekers, zodat de kwaliteit en effectiviteit van de site kan worden gemeten en verbeterd. Google Analytics ondersteund hierbij.

Tracking cookies; worden gebruikt om het surfgedrag te volgen. Deze kennis wordt vervolgens gebruikt om de inhoud van de website geautomatiseerd aan te passen aan de bezoeker. Hierdoor kunnen wij of derde partijen de advertenties op de website aanpassen op uw interesses en andere voor uw relevante informatie, tonen. Tracking cookies worden bijvoorbeeld ook gebruikt door Social Media zodat informatie gedeeld kan worden.

 

2.3 Permanente en sessie cookies

Cookies verschillen in geldigheidsduur. Zo bestaan er sessie cookies en permanente cookies.
Freelance Rating maakt van beide cookies gebruik.

Sessie cookies: worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit. Ze laten ons zien welke onderdelen van de website door u zijn bekeken waardoor we de informatie op de website kunnen aanpassen op uw surfgedrag.

Permanente cookies: bestaan uit een door een internet server aan een internet browser gestuurd tekstbestand, dat door de browser zal worden opgeslagen en geldig blijft tot de voor de cookie ingestelde vervaldatum (tenzij door de gebruiker verwijderd vóór de vervaldatum). Ze zorgen ervoor dat wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website en onthouden uw persoonlijke voorkeuren. Hierdoor hoeft u uw voorkeuren niet steeds opnieuw aan te geven waardoor u tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan u elk moment verwijderen via de instellingen van uw browser. Permanente cookies worden standaard 2 jaar opgeslagen en daarna automatisch verwijderd.

 

2.4 Google Analytics

Freelance Rating maakt gebruik van Google Analytics om het gedrag van de bezoekers op onze website te analyseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Mocht u hier niet mee willen instemmen dan kun je dat voorkomen via Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

2.5 Indexering

De gegevens die u in uw account of profiel opneemt, kunnen in beginsel door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden.

 

2.6 Omgang privacy

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Freelance Rating bewaart de (persoons) gegevens zolang uw account of profiel in stand blijft of zolang de wet dat voorschrijft. Freelance Rating mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

 

2.7 Social media

Freelance Rating maakt gebruik van Facebook, YouTube, Twitter en andere sociale media om webpagina’s te kunnen promoten (‘’liken’’) of delen (‘’tweets’’). Het klikgedrag wordt door deze derde partijen geanalyseerd. Freelance Rating is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan.

In de privacyverklaring van YouTube, Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) kun je zien wat zij met uw (persoons)gegevens doen die ze via deze cookies hebben verkregen. De informatie die verzameld wordt is zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de prestaties van de website.

 

2.8 In en uitschakelen en verwijderen van cookies

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Als je cookies uitschakelt moet je er wel rekening mee houden dat u beperkt gebruik kan maken van alle mogelijkheden en functionaliteiten van de website. Bepaalde onderdelen van de website kunnen niet meer zichtbaar of toegankelijk zijn.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u bij de Help-functie van uw internetbrowser.

 

2.9 Wijzigingen cookieverklaring

Deze cookieverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd. Controleer daarom regelmatig de cookieverklaring zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

2.10 Inzage, correctie en verwijdering persoonsgegevens

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

 

 

 

Deze privacy en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 November 2018.