×
NL EN
Login

Home / Disclaimer

Disclaimer

Gebruik website

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht.

Freelance Rating spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan Freelance Rating niet garanderen dat (de inhoud van) de website volledig en/of juist is.

 

Wijzigingen

De inhoud kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van Freelance Rating.

 

Geen aansprakelijkheid

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Freelance Rating aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van de website of het onvermogen om de website te raadplegen als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.

 

Informatie of diensten van derden

Diensten of informatie van derden afkomstig en op de website geplaatste hyperlinks naar andere websites kan Freelance Rating nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendomsrechten waaronder auteursrechten, merkrechten, alle inhoud van de website (teksten, afbeeldingen, video’s, opgenomen gegevens, geluiden, programmatuur, logo’s en alle overige materialen) berusten bij Freelance Rating.

Het is bezoekers zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Freelance Rating niet toegestaan deze te kopiëren, op te slaan, verspreiden of openbaar te maken. Voor persoonlijk en/of niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

 

Vragen of opmerkingen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het gebruik van de website, kunt u contact met ons opnemen.

 

 

De disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 22 November 2018.